Last Will and Testament
Testament på engelsk - Last Will and Testament
Beskrivelse

Kategori:
Juridisk - Arv og gaver
Juridisk - Dødsbo og skifte

Juridisk - Familierett
Juridisk - Testament

Last will and testament er en engelsk utgave av den norske Testament SFJ- 1011.

Testamentet er kvalitetssikret og oppdatert i henhold til den nye arveloven som trådte ikraft 01.01.2021.

Dette er en Smartmal med blant annet valg av predefinerte tekster med tilpasningsmuligheter.
Klikk på de blå knappene og les våre Word-tips.

Se alle maler for testament i mappen Familierett

rss
g+