Ektepakt - kjønnsnøytral - engelsk/norsk - Marriage Settlement
Ektepakt - kjønnsnøytral
Beskrivelse

Kategorier:
Juridisk - Brønnøysundregistrene
Juridisk - Familierett

Ektepakt med norsk og engelsk tekst - Marriage Settlement, er spesielt utviklet av SignForm med engelsk tekst av spesialist i juridisk oversettelse. Skjemaet er godkjent av Løsøreregisteret.

Ektepakten er utarbeidet iht. den nye kjønnsnøytrale ekteskapsloven.

En ektepakt er en juridisk bindene avtale mellom ektefeller - inkludert avtaler om overføring av gaver mellom dem. Det stilles visse formkrav til ektepakten, blant annet skal den være skriftlig og undertegnes av vitner. For å oppnå rettsvern overfor kreditorene, må ektepakten tinglyses i Ektepaktregisteret i Brønnøysund.

Ekteskapsloven kapittel 9 regulerer ektefellenes adgang til ved avtale å fravike lovens regler om formuesordningen. Ektepaktblanketten gir ikke en uttømmende oppregning av hvilke avtaler om formuesordningen som kan inngås mellom ektefeller, jf. ekteskapsloven kapittel 9 og §§ 37 og 50. Avkryssingsalternativene kan også suppleres med nærmere vilkår i henhold til ekteskapsloven §§ 42-44. I de tilfeller hvor det fremgår av ektepaktblanketten skal avkryssingsalternativene suppleres nærmere på side 3 i ektepakten. Avtaler og vilkår for øvrig reguleres i supplerende tekst på side 3.

Ekteskapsloven kapittel 9 og §§ 37 og 50 gir en uttømmende regulering av hvilke avtaler om formuesordningen som kan inngås, og hvilke vilkår som kan stilles. Ekteskapsloven kapittel 11 gir regler om de formkrav som må være oppfylt for at ektepakten skal være gyldig.

Les mer om utfylling og tinglysing av ektepakt hos Brønnøysundregistrene.

Er du ikke kunde hos SignForm kan du kjøpe denne ektepakten på Blankettkiosken.

rss
g+