Søknad om seksjonering
Søknad om seksjonering skjema
Beskrivelse

Kategori: Juridisk - Eiendom

Søknad om seksjonering: Forskrift om bruk av standardisert søknad om seksjonering er gitt med hjemmel i eierseksjonsloven §§ 11 fjerde ledd, 13 tredje ledd og 17 første ledd annet punktum samt tinglysingsloven § 38.

I forskriften fremgår det at søknad om seksjonering og reseksjonering skal settes frem på skjema som departementet fastsetter. Departementet har laget ett skjema for søknad om førstegangs seksjonering og skjema for søknad om reseksjonering.

Se forskriften på Lovdata.

Tilhørende lov: Lov om eierseksjoner på Lovdata.

Se veileder til eierseksjonslovens offentligrettslige regler.

rss
g+