Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom etter konsesjonslova
Forhåndsvisning ikke tilgjengelig
Beskrivelse

Kategorier
Juridisk - Eiendom
Juridisk - Konsesjoner

Ved erverv av fast eiendom i henhold til konsesjonsloven av 28.november 2003 skal dette skjemaet benyttes. Dette gjelder kun hvis erverv av eiendommen er konsesjonspliktig.

Les mer om konsesjon ved innsending av hjemmelsdokumenter til tinglysing hos Kartverket.

rss
g+