Eigenfråsegn om konsesjonsfridom fast eigedom
Forhåndsvisning ikke tilgjengelig
Beskrivelse

Kategorier
Juridisk - Eiendom
Juridisk - Konsesjoner

Dette skjemaet, Eigenfråsegn om konsesjonsfridom ved tileigning/kjøp av fast eigedom, er i henhold til forskrift av 08.12.2003 og gitt i medhold av konsesjonsloven av 28.11.2003 nr. 98 § 8.
Les mer om konsesjon ved innsending av hjemmelsdokumenter til tinglysing hos Kartverket.

rss
g+