Skjøte - fast eiendom, med hjemmelshaver
Beskrivelse

Kategorier:
 
Skjema Skjøte - fast eiendom er laget for bruk i Microsoft Word. Skjøte for fast eiendom skal benyttes for å tinglyse nye eierforhold ved bl.a. kjøp og salg, overdragelse mellom ektefeller og samboere, skilsmisse eller arv. Når skjøtet tinglyses får den nye eieren grunnbokshjemmel og dermed rettsvern for sin eiendomsrett. Hjemmelshaver, dvs. den som har grunnbokshjemmel, må alltid signere skjøtet ved tinglysing. Dersom hjemmelshaver er avdød, skal skjemaet Hjemmelserklæring ved arv, skifte, uskifte, også sendes inn sammen med skifteattesten, som man får av Tingretten.

Ved hver overdragelse eller hvis eierbrøkene skal justeres benytter du alltid et nytt skjøte. Du trenger ikke finne frem det gamle. Skjøte sendes Kartverket for tinglysing.
Klikk her for veiledning, informasjon om saksbehandling og problemstillinger rundt tinglysingen:
Rundskriv for Tinglysingen om utfylling av skjøte.
 
 
Med Skjøte for fast eiendom fra SignForm lager du vedlegg for flere eiendommer, selgere og kjøpere med enkle klikk fra menyen. Trenger du hjemmelshavers underskrift eller oversendelsesbrev til Kartverket, klikker du bare på knappen.

rss
g+