Erklæring om privat skifte av dødsbo - kun umyndige arvinger
Forhåndsvisning ikke tilgjengelig
Beskrivelse

Kategori: Juridisk - Dødsbo og skifte

Dette skjemaet for "Erklæring om privat skifte av dødsbo" skal kun benyttes for umyndige arvinger, dvs. i de tilfeller der alle arvinger er mindreårige eller fratatt rettslig handleevne.

 

rss
g+