Samtykke til fengsling, for siktede
Forhåndsvisning ikke tilgjengelig
Beskrivelse

Kategorier:
Juridisk - Domstol
Juridisk - Domstol - Sivile saker og straffesaker

Skjemaet 'Samtykke til fengsling' er på 1 side og skal signeres av siktede. Siktedes samtykke skal sendes til forsvarer.

Se også vårt skjema for 'Samtykke til fengsling, for forsvarer' og våre kombinerte skjema "Samtykke til fengsling, for siktede og forsvarer", du finner skjemaene i ovennevnte kategorier.

rss
g+