Samtykke til fengsling, for siktede og forsvarer - Polsk
Forhåndsvisning ikke tilgjengelig
Beskrivelse

Kategorier:
Juridisk - Domstol
Juridisk - Domstol - Sivile saker og straffesaker

Skjemaet 'Samtykke til fengsling' er på to sider. Side 1 inneholder informasjon for siktede på polsk, side 2 er laget på norsk bokmål for forsvarer og skal sendes til politiet og tingretten.

Dette skjemaet finnes også i to separate utgaver 'Samtykke til fengsling, for siktede' og 'Samtykke til fengsling, for forsvarer', du finner skjemaene i ovennevnte kategorier.

rss
g+