Skjøte - Vedlegg for flere selgere/overdragere ved overdragelse av flere eiendommer
Beskrivelse

Kategorier:
 
'Vedlegg for flere selgere/overdragere ved overdragelse av flere eiendommer' er et skjema som er laget for bruk sammen med skjemaet GA-5400 'Skjøte - Fast eiendom'.
Vedlegget er utformet slik at du kan angi flere selgere/overdragere til punkt 4 i skjøte.
Vedleggets utforming er godkjent av Kartverket.
Filen er laget for bruk i Microsoft Word.
 
Skjøte for fast eiendom skal benyttes for å tinglyse nye eierforhold ved bl.a. kjøp og salg, overdragelse mellom ektefeller og samboere, skilsmisse eller arv. Når skjøtet tinglyses får den nye eieren grunnbokshjemmel og dermed rettsvern for sin eiendomsrett. Hjemmelshaver, dvs. den som har grunnbokshjemmel, må alltid signere skjøtet ved tinglysing. Dersom hjemmelshaver er avdød, skal skjemaet Hjemmelserklæring ved arv, skifte, uskifte, også sendes inn sammen med skifteattesten, som man får av Tingretten.

rss
g+