rss icon Vergemål

Her finner du skjemaer relatert til vergemål.

Bruk følgende linker for å justere lesbarheten til denne oversikten:
Vis skjemaoversikt uten kategorier (mer lesbar)
Vis skjemaoversikt med kategorier

Blankettnavn (klikk for mer info) Blankettnr. Last ned
Begjæring om vergemål eller endringer i eksisterende vergemål GA-8025B Du abonnerer ikke på denne blankettkategorien eller er ikke logget inn. Vennligst ta kontakt med Signform på tlf. 22 76 19 00 eller mail info@signform.no.
Endring i digital vergefullmakt EndrVergefullm Du abonnerer ikke på denne blankettkategorien eller er ikke logget inn. Vennligst ta kontakt med Signform på tlf. 22 76 19 00 eller mail info@signform.no.
Erklæring fra lege eller annen sakkyndig ved ikrafttredelse av fremtidsfullmakt Legeerkl-Ikraft Du abonnerer ikke på denne blankettkategorien eller er ikke logget inn. Vennligst ta kontakt med Signform på tlf. 22 76 19 00 eller mail info@signform.no.
Erklæring fra lege eller annen sakkyndig ved opprettelse eller endring av vergemål (legeerklæring) Skjema 2021B Du abonnerer ikke på denne blankettkategorien eller er ikke logget inn. Vennligst ta kontakt med Signform på tlf. 22 76 19 00 eller mail info@signform.no.
Fremtidsfullmakt - mal SFJ-1012 Du abonnerer ikke på denne blankettkategorien eller er ikke logget inn. Vennligst ta kontakt med Signform på tlf. 22 76 19 00 eller mail info@signform.no.
Fullstendighetserklæring GA-8042B Du abonnerer ikke på denne blankettkategorien eller er ikke logget inn. Vennligst ta kontakt med Signform på tlf. 22 76 19 00 eller mail info@signform.no.
Kartlegging av behov ved digital vergefullmakt KartlVergefullm Du abonnerer ikke på denne blankettkategorien eller er ikke logget inn. Vennligst ta kontakt med Signform på tlf. 22 76 19 00 eller mail info@signform.no.
Klage på vedtak i vergemålssak GA-8047B Du abonnerer ikke på denne blankettkategorien eller er ikke logget inn. Vennligst ta kontakt med Signform på tlf. 22 76 19 00 eller mail info@signform.no.
Melding om behov for representant GA-8043B Du abonnerer ikke på denne blankettkategorien eller er ikke logget inn. Vennligst ta kontakt med Signform på tlf. 22 76 19 00 eller mail info@signform.no.
Melding om behov for verge/midlertidig verge for mindreårig person GA-8044B Du abonnerer ikke på denne blankettkategorien eller er ikke logget inn. Vennligst ta kontakt med Signform på tlf. 22 76 19 00 eller mail info@signform.no.
Melding om behov for vergemål eller endring i eksisterende vergemål GA-8029B Du abonnerer ikke på denne blankettkategorien eller er ikke logget inn. Vennligst ta kontakt med Signform på tlf. 22 76 19 00 eller mail info@signform.no.
Melding om midler som skal forvaltes etter reglene i vergemålsloven GA-8049B Du abonnerer ikke på denne blankettkategorien eller er ikke logget inn. Vennligst ta kontakt med Signform på tlf. 22 76 19 00 eller mail info@signform.no.
Opprettelse av kapitalkonto/bytte av bank for vergehaver GA-8048B Du abonnerer ikke på denne blankettkategorien eller er ikke logget inn. Vennligst ta kontakt med Signform på tlf. 22 76 19 00 eller mail info@signform.no.
Samtykke til vergemål (Samtykkeerklæring) GA-8027B Du abonnerer ikke på denne blankettkategorien eller er ikke logget inn. Vennligst ta kontakt med Signform på tlf. 22 76 19 00 eller mail info@signform.no.
Svar på tilbud om fortsatt forvaltning av midler GA-8040B Du abonnerer ikke på denne blankettkategorien eller er ikke logget inn. Vennligst ta kontakt med Signform på tlf. 22 76 19 00 eller mail info@signform.no.
Søknad om å bli verge eller representant for enslig mindreårig asylsøker GA-8041B Du abonnerer ikke på denne blankettkategorien eller er ikke logget inn. Vennligst ta kontakt med Signform på tlf. 22 76 19 00 eller mail info@signform.no.
Søknad om samtykke til å gi gave eller forskudd på arv GA-8030B Du abonnerer ikke på denne blankettkategorien eller er ikke logget inn. Vennligst ta kontakt med Signform på tlf. 22 76 19 00 eller mail info@signform.no.
Søknad om samtykke til å gjøre gjeldende eller gi avkall på odelsrett eller andre rettigheter i fast eiendom GA-8036B Du abonnerer ikke på denne blankettkategorien eller er ikke logget inn. Vennligst ta kontakt med Signform på tlf. 22 76 19 00 eller mail info@signform.no.
Søknad om samtykke til kjøp eller annet erverv av eiendom GA-8031B Du abonnerer ikke på denne blankettkategorien eller er ikke logget inn. Vennligst ta kontakt med Signform på tlf. 22 76 19 00 eller mail info@signform.no.
Søknad om samtykke til stifting av gjeld på vegne av den som har verge GA-8034B Du abonnerer ikke på denne blankettkategorien eller er ikke logget inn. Vennligst ta kontakt med Signform på tlf. 22 76 19 00 eller mail info@signform.no.
Søknad om statsforvalterens godkjenning til å avhende løsøre på vegne av person med verge GA-8033B Du abonnerer ikke på denne blankettkategorien eller er ikke logget inn. Vennligst ta kontakt med Signform på tlf. 22 76 19 00 eller mail info@signform.no.
Søknad om statsforvalterens godkjenning til å gjøre andre disposisjoner på vegne av person med verge GA-8038B Du abonnerer ikke på denne blankettkategorien eller er ikke logget inn. Vennligst ta kontakt med Signform på tlf. 22 76 19 00 eller mail info@signform.no.
Søknad om statsforvalterens godkjenning til å låne ut midler som tilhører personen med verge GA-8037B Du abonnerer ikke på denne blankettkategorien eller er ikke logget inn. Vennligst ta kontakt med Signform på tlf. 22 76 19 00 eller mail info@signform.no.
Søknad om statsforvalterens godkjenning til å selge fast eiendom eller borettslagsbolig på vegne av person med verge GA-8032B Du abonnerer ikke på denne blankettkategorien eller er ikke logget inn. Vennligst ta kontakt med Signform på tlf. 22 76 19 00 eller mail info@signform.no.
Søknad om statsforvalterens godkjenning til bruk av kapital på vegne av person med verge GA-8035B Du abonnerer ikke på denne blankettkategorien eller er ikke logget inn. Vennligst ta kontakt med Signform på tlf. 22 76 19 00 eller mail info@signform.no.
Søknad om statsforvalterens stadfestelse av ikrafttredelse av fremtidsfullmakt GA-8046B Du abonnerer ikke på denne blankettkategorien eller er ikke logget inn. Vennligst ta kontakt med Signform på tlf. 22 76 19 00 eller mail info@signform.no.
Søknad om vergegodtgjøring GA-8039B Du abonnerer ikke på denne blankettkategorien eller er ikke logget inn. Vennligst ta kontakt med Signform på tlf. 22 76 19 00 eller mail info@signform.no.
Veileder for legeerklæringsskjema (Skjema 2021B) Veileder Du abonnerer ikke på denne blankettkategorien eller er ikke logget inn. Vennligst ta kontakt med Signform på tlf. 22 76 19 00 eller mail info@signform.no.
Vergeerklæring GA-8045B Du abonnerer ikke på denne blankettkategorien eller er ikke logget inn. Vennligst ta kontakt med Signform på tlf. 22 76 19 00 eller mail info@signform.no.
Økonomisk status for person med verge GA-8028B Du abonnerer ikke på denne blankettkategorien eller er ikke logget inn. Vennligst ta kontakt med Signform på tlf. 22 76 19 00 eller mail info@signform.no.
rss
g+