Festekontrakt - med vedlegg
Festekontrakt - skjema med vedlegg
Beskrivelse

 
Denne kontrakten er tilpasset tomtefeste. Se for øvrig lov om tomtefeste. Den er videre tilpasset salg hvor en megler forestår oppgjøret. I denne utgaven av festekontrakten er det satt inn en fjerde side hvor du kan registrere flere eiendommer og/eller bortfestere hvis du har behov for det.
 
Kartverket har laget en sjekkliste som man bør lese dokumentet sendes til tinglysing, sjekklisten finner hos Kartverket.
Ytterligere informasjon finner du også hos Tomtefesterforbundet.
 
Hvis du ikke er kunde på SignForm kan du kjøpe dette skjemaet på https://www.blankettkiosken.no

rss
g+