Oppsigelse av arbeidstaker - for selskap som er del av konsern
Beskrivelse

 
Denne malen for oppsigelse av arbeidstaker er tilpasset for oppsigelse for selskap som er del av konsern.
 
Dette er en av 3 maler for oppsigelse:
Malen SF-1316 benyttes for oppsigelse ved arbeidstakers forhold, f.eks. svak arbeidsutførelse.
Malen SF-1346 benyttes når oppsigelsen skyldes virksomhetens forhold, f.eks. nedbemanning.
Malen SF-1347 er tilpasset for virksomheter som er en del av et konsern, og kan benyttes til oppsigelse uansett om oppsigelsen skyldes arbeidstakers forhold eller virksomhetens forhold.

Litt om malene for oppsigelse av arbeidstaker: Arbeidsgiver må begrunne oppsigelsen saklig på bakgrunn av virksomhetens, arbeidsgiverens eller arbeidstakerens forhold.

Dette kan være innskrenkninger, ulegitimert fravær, påvist udugelighet eller rasjonalisering for å nevne noen. Det er strenge krav til dokumentasjon og hva oppsigelsen skal inneholde og ellers saksgang rundt en oppsigelse. Dette behandles grundig i Arbeidsmiljøloven, kapittel 15: Opphør av arbeidsforhold.

En arbeidstaker som slutter på en lovlig måte har krav på sluttattest.

Malen kan redigeres, les våre Word-tips.

 

rss
g+