Protokoll ekstraordinær generalforsamling - Kapitalforhøyelse
Protokoll for ekstraordinær generalforsamling - Kapitalforhøyelse
Beskrivelse

Kategorier:
Drift - Protokoller
Drift - Styre

Protokoll for ekstraordinær generalforsamling ved kapitalforhøyelse er en mal hvor teksten kan redigeres, les våre Word-tips.

Oppgi antall aksjeeiere som er til stede ved generalforsamlingen, antall som er representert ved fullmektig og antall styre-  og varamedlemmer så tilpasses dokumentet automatisk med riktig antall felter.

rss
g+