Festekontrakt
Festekontrakt - skjema
Beskrivelse

 
Denne kontrakten er tilpasset tomtefeste. Se for øvrig lov om tomtefeste. Den er videre tilpasset salg hvor en megler forestår oppgjøret. Hvis du ønsker å registrere flere enn 3 eiendommer eller 3 bortfestere, gjøres dette automatisk ved at det genereres et vedlegg som blir tredje side.
 
Kartverket har laget en sjekkliste som man bør lese dokumentet sendes til tinglysing, sjekklisten finner hos Kartverket.
Ytterligere informasjon finner du også hos Tomtefesterforbundet.
 
Hvis du ikke er kunde på SignForm kan du kjøpe dette skjemaet på https://www.blankettkiosken.no

rss
g+