Varsel om fratreden ved oppnådd pensjonsalder
Varsel om fratreden ved oppnådd pensjonsalder
  • Blankettnummer: SF-1327
  • Sist endret: 01.11.2022
  • Filer:
  • Du abonnerer ikke på denne blankettkategorien eller er ikke logget inn. Vennligst ta kontakt med Signform på tlf. 22 76 19 00 eller mail info@signform.no.
  • Bli kunde nå
Beskrivelse

 
Arbeidsgiver plikter å gi arbeidstaker skriftlig varsel om tidspunktet for fratreden ved oppnådd pensjonsalder. I forkant av dette skal arbeidsgiver så langt det er mulig gjennomføre en avslutningssamtale med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker dette. Arbeidsmiljøloven § 15-13a

Brevmalen er tilpasset vinduskonvolutt og teksten kan endres. Les våre Word-tips.

rss
g+