Fullmakt - generalforsamling
Fullmakt for generalforsamling
Beskrivelse

 
Fullmakt generalforsamling er laget for bruk i Microsoft Word. Både private og juridiske personer har i de fleste tilfeller rett til å la seg representere med fullmektig. Foreligger slik fullmakt kan fullmektigen på vegne av fullmaktsgiveren foreta bindene rettslige disposisjoner på vegne av fullmaktsgiveren. Rettsreglene om fullmakt er angitt i avtalelovens kapittel 2.

Fullmaktsgiveren kan når som helst trekke fullmakten tilbake. Fullmaktsgiveren må i så fall kreve den avgitte fullmakt levert tilbake slik at fullmektigen ikke lenger er legitimert overfor godtroerververe.
 
I mappen Juridisk - Fullmakter under Juridisk finnes flere typer fullmakter.
 
Hvis du ikke er kunde på SignForm kan du kjøpe denne fullmakten på https://www.blankettkiosken.no

rss
g+