Fullmakt - årsmøte
Fullmakt for årsmøte
Beskrivelse

Kategorier:
 
Fullmakt årsmøte er laget for bruk i Microsoft Word. Både private og juridiske personer har i de fleste tilfeller rett til å la seg representere med fullmektig. Foreligger slik fullmakt kan fullmektigen på vegne av fullmaktsgiveren foreta bindene rettslige disposisjoner på vegne av fullmaktsgiveren. Rettsreglene om fullmakt er angitt i avtalelovens kapittel 2.

Fullmaktsgiveren kan når som helst trekke fullmakten tilbake. Fullmaktsgiveren må i så fall kreve den avgitte fullmakt levert tilbake slik at fullmektigen ikke lenger er legitimert overfor godtroerververe.
 
Hvis du ikke er kunde hos SignForm kan du kjøpe denne malen på www.blankettkiosken.no

rss
g+