HMS-egenerklæring
HMS-egenerklæring
Beskrivelse

Kategori: Personal - HMS

En HMS-egenerklæring er en bekreftelse på at bedriften arbeider systematisk med helse, miljø og sikkerhet, i tråd med gjeldende HMS-lovgivning.

Alle som skal levere tilbud til en verdi over 500 000 (eks mva) til offentlige virksomheter må legge ved en obligatorisk HMS-egenerklæring.

Hvis du ikke er kunde hos SignForm kan du kjøpe denne malen på www.blankettkiosken.no

rss
g+