Konkursbegjæring til tingretten § 60 og § 63
Konkursbegjæring til tingretten § 60 og § 63
Beskrivelse

Kategorier:
Juridisk - Begjæringer og varsler
Juridisk - Konkurser

Konkursbegjæring til tingretten er en brevmal tilpasset vinduskonvolutt. Du kan endre tekst og oppsett, les våre Word-tips.

Se Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven):
§ 60 Konkurs på grunnlag av insolvens
§ 63 Presumsjon for insolvens ved konkursvarsel

rss
g+