Pantedokument - Luftfartøy
Pantedokument for luftfartøy
Beskrivelse

Kategori: Juridisk - Pantedokument

Pantedokument luftfartøy er laget for bruk i Microsoft Word.
Hjemmel for inngåelse av avtale om pant i luftfartøy er luftfartsloven § 3-22. Pantet får rettsvern ved registrering i Luftfartøyregisteret, jf. luftfartsloven § 3-1.

Nærmere informasjon får du fra Luftfartstilsynet, deriblant kontaktinformasjon.

rss
g+