Pantedokument - Skip
Pantedokument for skip
Beskrivelse

Kategori: Juridisk - Pantedokument

Skjemaet Pantedokument skip er laget for bruk i Microsoft Word.
Hjemmel for inngåelse av avtale om pant finner du i sjølovens § 41 Registrering som vilkår for rettsvern.
Pantet får rettsvern ved registrering i skipsregisteret, jf. sjøloven § 11.
Panteretten omfatter pantets enkelte deler og tilbehør av enhver art og skal også omfatte det som fremtidig anskaffes, jf. sjølovens § 45.

Hvis du ikke er kunde hos SignForm kan du kjøpe pantedokumentet på https://www.blankettkiosken.no

rss
g+