Protokoll konstituerende selskapsmøte
Protokoll for konstituerende selskapsmøte
Beskrivelse

Kategorier:
 
Protokoll for konstituerende selskapsmøte er en mal hvor teksten kan redigeres, les våre Word-tips.
 
Det er laget to utgaver av malen:
I makroutgaven kan du oppgi antall deltakere som er tilstede ved generalforsamlingen, antall som er representert ved fullmektig, antall styremedlemmer inklusiv styrets leder, samt antall varamedlemmer. Innholdet i dokumentet tilpasses deretter dokumentet automatisk med riktig antall felter av makroene.
 
Utgaven uten makroer har et noe enklere oppsett.

rss
g+