Protokoll ordinær generalforsamling - overskudd
Protokoll for ordinær generalforsamling - overskudd i selskapet
Beskrivelse

Kategorier:
Drift - Protokoller
Drift - Styre

Protokoll for ordinær generalforsamling er en mal hvor teksten kan endres. Les våre Word-tips. Oppgi antall aksjeeiere som er til stede ved generalforsamlingen, antall som er representert ved fullmektig og antall styre-  og varamedlemmer så tilpasses dokumentet automatisk med riktig antall felter.

 

rss
g+