Selskapsavtale ANS/DA
Selskapsavtale ANS/DA
Beskrivelse

 
Selskapsavtale ANS/DA: Et ansvarlig selskap er en sammenslutning hvor to eller flere eiere (deltakere) samlet eller hver for seg har et ubegrenset personlig ansvar for virksomhetens gjeld. Les mer om ANS og DA på altinn. Deltakerne har plikt til å opprette en skriftlig og datert selskapsavtale som alle skal undertegne. Det stilles noen minstekrav til innholdet. Blant annet skal avtalen ha bestemmelser om selskapets formål og om verdien av deltakernes innskudd. Se Selskapsloven.

Malen for selskapsavtale tilpasses automatisk med felter for det antall deltakere du oppgir. Teksten kan redigeres, les våre Word-tips.

rss
g+