Avskjed
Beskrivelse

Kategori: Personal - Fratredelse

Skjema Avskjed: Du kan selv tilpasse alt innhold i denne malen. Litt om avskjed: Arbeidsgiveren kan bare avskjedige en arbeidstaker med påbud om øyeblikkelig fratreden, dersom arbeidstakeren har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.

Avskjed skal skje skriftlig og inneholde opplysninger om retten til å kreve forhandlinger, reise søksmål, og om de frister som gjelder i denne forbindelse. Mer informasjon om avskjed finner du i arbeidsmiljøloven kapittel 15. Opphør av arbeidsforhold.

Hvis du ikke er kunde hos SignForm kan du kjøpe dette dokumentet på https://www.blankettkiosken.no

rss
g+