Sluttattest - minstekrav
Beskrivelse

 
Arbeidsgiver plikter å gi arbeidstaker sluttattest ved lovlig fratreden. Se Arbeidsmiljøloven §15-15

Denne attesten tar for seg lovens minstekrav. Sluttattesten skal inneholde opplysninger om arbeidstakers navn, fødselsdato, hva arbeidet har bestått i og arbeidsforholdets varighet.

Du kan redigere skjemaet, les våre Word-tips.

rss
g+