Sluttattest - brevmal
Beskrivelse

 
Sluttattest - mal: Arbeidsgiver plikter ved gyldig fratreden å gi arbeidstaker en sluttattest. Se Arbeidsmiljøloven §15-15 Attest. Denne sluttattesten er utformet som en dokumentmal og er ment å skrives ut på virksomhetens brevark. Malens innhold er i henhold til lovens minstekrav og klargjort for mer utfyllende opplysninger dersom du ønsker det.
Du kan også åpne malen for redigering. Les våre Word-tips.

rss
g+