Styrets årsberetning - underskudd
Styrets årsberetning underskudd i selskapet
Beskrivelse

Kategorier:
Drift - Ansvarlig selskap
Drift - Styre

Styrets årsberetning - underskudd: Alle regnskapspliktige må i tillegg til årsregnskapet utarbeide årsberetning, jf. regnskapsloven. I årsberetningen skal styret og daglig leder presentere og analysere bedriftens utvikling. På generalforsamlingen skal årsberetningen fremlegges og godkjennes sammen med årsregnskapet.

Les også hva som står på Altinn.

Se informasjon hos Lovdata om Årsregnskap og årsberetning.

Denne malen er utviklet for bedrifter som faller inn under kategorien "små foretak" i regnskapsloven § 1-6.

Du kan tilpasse alt innhold i malen slik du ønsker.

rss
g+