Avtale om tjenester på fast eiendom
Skjema for avtale om tjenester på fast eiendom
  • Blankettnummer: SF-FE007
  • Sist endret: 31.05.2024
  • Filer:
  • Du abonnerer ikke på denne blankettkategorien eller er ikke logget inn. Vennligst ta kontakt med Signform på tlf. 22 76 19 00 eller mail info@signform.no.
  • Bli kunde nå
Beskrivelse

Kategorier:
Juridisk - Familie, fritid, bolig
Personal - Privatperson

Skjema: Avtale om tjenester på fast eiendom. Avtalen gjelder arbeidsavtale mellom yrkesutøver og privat forbruker om endring eller reparasjon av fast eiendom som hovedsakelig benyttes til personlig bruk for forbrukeren.

Avtalen må ses i sammenheng med lov om håndverkertjenesten m.m. for forbrukere som inneholder utførlige lovregler som ikke kan fravikes til ugunst for forbrukeren, jf. håndverkertjenesteoven § 3.  Lovteksten følger i skjemaet.

Avtalen er ment som et hjelpemiddel for forbrukere og tjenesteytere som ikke er vant til å sette seg inn i lovtekster.

Hvis du ikke er kunde hos SignForm kan du kjøpe denne avtalen på https://www.blankettkiosken.no

rss
g+