Avtale om tjenester på løsøre
Skjema for avtale om tjenester på løsøre
  • Blankettnummer: SF-FE006
  • Sist endret: 25.04.2024
  • Filer:
  • Du abonnerer ikke på denne blankettkategorien eller er ikke logget inn. Vennligst ta kontakt med Signform på tlf. 22 76 19 00 eller mail info@signform.no.
  • Bli kunde nå
Beskrivelse

Kategorier:
Juridisk - Familie, fritid, bolig
Personal - Privatperson

Avtale om tjenester på løsøre: Avtalen gjelder arbeidsavtale mellom yrkesutøver og privat forbruker om forundersøkelse, rådgiving eller reparasjon av løsøre som hovedsakelig benyttes til personlig bruk for forbrukeren.

Avtalen må ses i sammenheng med lov om håndverkertjenesten m.m. for forbrukere som inneholder utførlige lovregler som ikke kan fravikes til ugunst for forbrukeren, jf. håndverkertjenesteoven § 3.

Avtalen er ment som et hjelpemiddel for forbrukere og tjenesteytere som ikke er vant til å sette seg inn i lovtekster.

Hvis du ikke er kunde på SignForm kan du kjøpe denne avtalen på https://www.blankettkiosken.no

rss
g+