Begjæring om mortifikasjon - innfridd pantobligasjon/skadesløsbrev
Begjæring om mortifikasjon for innfridd pantobligasjon/skadesløsbrev
Beskrivelse

Kategori: Juridisk - Domstol - Mortifikasjon

Begjæring om mortifikasjon - innfridd pantobligasjon/skadesløsbrev. Dersom et dokument som er omhandlet i mortifikasjonsloven § 1 er bortkommet eller ødelagt, kan det på nærmere bestemte vilkår begjæres en mortifikasjonsdom. En mortifikasjonsdom innebærer at dokumentet blir kjent ugyldig, dødt og maktesløst. Hjemmel er lov om mortifikasjon av skuldbrev m. v. av 18. desember 1959 nr. 2.

Se hele mappen Mortifikasjon for flere dokumenter

rss
g+