Aksjebevis
Beskrivelse

Kategori: Drift - Aksjeselskap

Aksjebevis: Når en aksjeeier er innført i aksjeeierboken, skal selskapet gi aksjeeieren melding om dette. Meldingen skal dateres og angi det som er innført om aksjeeieren og dennes aksjeinnehav. Blir det som er innført endret, skal aksjeeieren ha melding om dette. Aksjebevis er å betrakte som en kvittering på hva som er ført inn i aksjeeierboken. Den har ingen juridisk betydning utover dette, i motsetning til de gamle aksjebrevene etter aksjeloven av 1976.

Hjemmel for dette er aksjeloven § 4-10.
 
Hvis du ikke er kunde hos SignForm kan du kjøpe dette dokumentet på https://www.blankettkiosken.no

rss
g+