Intervjuguide - referanse
Intervjuguide - referanse
Beskrivelse

Kategorier:
Personal - Lederstøtte
Personal - Rekruttering

Intervjuguide - referanse er et skjema som benyttes ved samtale med en referanse for innhenting av opplysninger om en jobbsøker. Intervjuguiden er en mal med forslag til spørsmål som du kan endre eller benytte som den er.

rss
g+