Begjæring om tvangsdekning i verdipapirer, fondsaktiver, pengekrav m.m.
Begjæring om tvangsdekning i verdipapirer, fondsaktiver, pengekrav m.m.
  • Blankettnummer: SF-2304
  • Sist endret: 15.02.2023
  • Filer:
  • Du abonnerer ikke på denne blankettkategorien eller er ikke logget inn. Vennligst ta kontakt med Signform på tlf. 22 76 19 00 eller mail info@signform.no.
  • Bli kunde nå
Beskrivelse

 
Begjæring om tvangsdekning i verdipapirer, fondsaktiver, pengekrav m.m. er et skjema som skal sendes til den aktuelle namsmyndigheten. Skjemaet er på 1 side og skal innleveres i 4 eksemplarer.
For informasjon om reglene for begjæring om tvangsdekning se tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 10.

rss
g+