Begjæring om tvangssalg/tvangsbruk av fast eiendom
Begjæring om tvangssalg/tvangsbruk av fast eiendom
Beskrivelse

 
Begjæring om tvangssalg/tvangsbruk av fast eiendom er et skjema som skal sendes til tingretten. Skjemaet er på 1 side og skal innleveres i 5 eksemplarer.
For informasjon om reglene for begjæring om tvangsdekning se tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 11.

rss
g+