Begjæring om utlegg
Skjema for begjæring om utlegg
Beskrivelse

Kategorier:
Juridisk - Begjæringer og varsler
Juridisk - Inndrivelse av krav

Skjemaet Begjæring om utlegg benyttes når den som har et pengekrav som ikke innfris av skyldner begjærer utlegg for kravet. Namsmannen skal da sørge for at den som har et rettmessig krav på penger får betalt. Kreditor må ha et tvangskraftig tvangsgrunnlag for å kunne begjære utlegg. Et tvangsgrunnlag er først og fremst dommer og kjennelser, avgjøreler av Forbrukertvistutvalget, rettsforlik og visse andre avgjørelser som har samme virkning som en dom, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 4-1.
Se også Tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 7. Utlegg

Se flere skjema i relaterte kategorier.

rss
g+