Reiseforskudd - utbetaling/ oppgjør - tilbakebetaling
Reiseforskudd - utbetaling/ oppgjør - tilbakebetaling
Beskrivelse

 
Skjemaet Reiseforskudd - utbetaling/ oppgjør - tilbakebetaling benyttes i forbindelse med en forretningsreise hvor ansatte får et beløp overført til privatkonto. Blanketten tar for seg både utbetaling av reiseforskudd og tilbakebetaling/levering av faktiske kvitteringer.

rss
g+