Protokoll ekstraordinær generalforsamling - Kapitalnedsettelse
Protokoll for ekstraordinær generalforsamling - Kapitalnedsettelse
Beskrivelse

Kategorier:
Drift - Protokoller
Drift - Styre

Protokoll for ekstraordinær generalforsamling med kapitalnedsettelse er en mal hvor teksten kan redigeres, les våre Word-tips.

Oppgi antall aksjeeiere som er til stede ved generalforsamlingen og antall som er representert ved fullmektig så tilpasses dokumentet automatisk med riktig antall felter.

rss
g+