Varsel før begjæring om tvangssalg av løsøre
Varsel før begjæring om tvangssalg av løsøre
  • Blankettnummer: SF-2322
  • Sist endret: 10.10.2023
  • Filer:
  • Du abonnerer ikke på denne blankettkategorien eller er ikke logget inn. Vennligst ta kontakt med Signform på tlf. 22 76 19 00 eller mail info@signform.no.
  • Bli kunde nå
Beskrivelse

 
Varsel før begjæring om tvangssalg av løsøre er laget i henhold til tvangsfullbyrdelsesloven §§ 4-18 og 4-19. Brevmalen er tilpasset vinduskonvolutt og kalkulerer automatisk.

Tekst og oppsett kan redigeres, les våre Word-tips.

rss
g+