Egenvurdering av internkontrollsystemet
Egenvurdering av internkontrollsystemet
Beskrivelse

Kategori: Personal - HMS

Malen brukes som et verktøy til egenvurdering av interkontrollsystemet i virksomheten for å kontrollere om det er bygget opp etter de krav som fremkommer i Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter.

rss
g+