winAdvisor blankettpakke total 4.98 (inneholder alle blankettene i pakken)
Beskrivelse

Kategori: Blankettpakke Advisor

Blankettpakke total 4.98 inneholder oppdaterte utgaver av alle blankettene i pakken.
Last ned denne hvis du er usikker på om du har fått med deg alle tidligere oppdateringer, eller hvis du ønsker å erstatte alle filene i pakken med nye.

En oversikt over hvilke filer som er endret finner du her: Historikk oppdatering, veiledning til sletting av maler

Ønsker du å kun oppdatere filene fra den siste oppdateringen laster du ned Oppdatering 4.98.

Har du behov for å slette alle tidligere installerte maler og deretter erstatte de med nye?
Du finner en kort forklaring på hvordan dette gjøres i Sletting av filer i Advisor

Ønsker du at vi hjelper deg?
Last ned verktøy for fjernhjelp her: Fjernhjelp

rss
g+