Oppsigelse av tidsbestemt husleiekontrakt (flytteoppfordring)
Oppsigelse av tidsbestemt husleiekontrakt (flytteoppfordring)
Beskrivelse

 
Malen benyttes ved oppsigelse av tidsbestemt husleiekontrakt. Oppsigelsen kan sendes rekommandert eller som vanlig post.

For at en leiekontrakt skal være tidsbestemt, må opphørstidspunktet være fastsatt i leiekontrakten. Leiekontrakten må enten opphøre på en bestemt dato, eller etter et bestemt antall dager, uker, måneder eller år.
I boligleieforhold står man ikke fritt til å avtale den kontraktsperioden man ønsker. Hovedregelen er at leiekontrakten må inngås for tre år. Det følger av husleieloven § 9-3.

Brevmalen er tilpasset vinduskonvolutt og kan redigeres, les våre Word-tips.

rss
g+