Oppsigelse av husleiekontrakt med begrunnelse
Oppsigelse av husleiekontrakt med begrunnelse
Beskrivelse

 
Malen benyttes ved oppsigelse i leieforhold etter husleieloven, når oppsigelsen fyller vilkårene i husleieloven § 9-7 og leieren ikke har protestert skriftlig til utleieren mot oppsigelsen etter § 9-8 innen fristen på én måned, eller når utleieren har reist sak mot leieren og retten ikke har satt oppsigelsen til side.
Oppsigelse av husleiekontrakt kan sendes rekommandert eller som vanlig post.
 
Brevmalen er tilpasset vinduskonvolutt og kan redigeres, les våre Word-tips.
 
Hvis du ikke er kunde hos SignForm kan du kjøpe denne malen på https://www.blankettkiosken.no

rss
g+