Leiekontrakt plass i parkeringshus
Leiekontrakt plass i parkeringshus
Beskrivelse

Kategori:
Juridisk - Familie, fritid, bolig
Juridisk - Leiekontrakter

Kontrakt for leie av plass i parkeringshus: Kontrakten er på 2 sider og inneholder en standard tekst som du fritt kan endre etter eget behov. Les våre Word-tips.

Hvis du ikke er kunde hos SignForm kan du kjøpe leiekontrakten på https://www.blankettkiosken.no

Kontrakten dekker blant annet følgende områder:

- Utleier og leietaker
- Kontraktens varighet
- Leiesum
- Betaling
- Leietakers plikter
- Fremleie
- Detaljer vedrørende avtalebrudd
- Opphør av leieforholdet
- Regulering av leie
- Depositum
- Andre forhold, f.eks. nøkler og håndsendere

 

rss
g+