Kjørebok
Kjørebok
Beskrivelse

 
Kjørebok kan brukes som dokumentasjon på firmabilkjøring og som bilag i regnskapet for bruk av nærings-/yrkesbil. Skjemaet kan også brukes som dokumentasjon for å få fradrag i ligningen for kjøring med egen bil og som bilag til utbetaling av bilgodtgjørelse for kjøring med egen bil i tjenestekjøring. Skjemaet summerer automatisk, men du må selv skrive inn km.satsen.

rss
g+