Varsel om begjæring om tvangssalg av fast eiendom tvfbl § 4-19
Varsel om begjæring om tvangssalg av fast eiendom tvfbl § 4-19
  • Blankettnummer: SF-2338
  • Sist endret: 10.10.2023
  • Filer:
  • Du abonnerer ikke på denne blankettkategorien eller er ikke logget inn. Vennligst ta kontakt med Signform på tlf. 22 76 19 00 eller mail info@signform.no.
  • Bli kunde nå
Beskrivelse

Kategorier:
Juridisk - Begjæringer og varsler
Juridisk - Inndrivelse av krav

Varsel om begjæring om tvangssalg av fast eiendom er laget i henhold til tvangsfullbyrdelsesloven § 4-19.

Brevmalen er tilpasset vinduskonvolutt og kalkulerer automatisk.
Tekst og oppsett kan redigeres, les våre Word-tips.

rss
g+