Begjæring om tvangssalg av fast eiendom
Begjæring om tvangssalg fast eiendom
  • Blankettnummer: SF-2348
  • Sist endret: 10.10.2023
  • Filer:
  • Du abonnerer ikke på denne blankettkategorien eller er ikke logget inn. Vennligst ta kontakt med Signform på tlf. 22 76 19 00 eller mail info@signform.no.
  • Bli kunde nå
Beskrivelse

Kategorier:
Juridisk - Begjæringer og varsler
Juridisk - Inndrivelse av krav

Skjema: Begjæring om tvangssalg av fast eiendom. For å begjære tvangssalg av fast eiendom, må det foreligge tvangsgrunnlag i form av dom, kjennelse, registrert avtalepant, utleggspant eller lovbestemt pant for skatt og avgifter.

Tvangsdekning i fast eiendom reguleres av tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 11

rss
g+