Oppbudsbegjæring - NUF (norsk avdeling av utenlandsk foretak)
Beskrivelse

 
Oppbudsskjema: Oppbudsbegjæring fra utenlandsk selskap med norskregistrert filial (NUF): I henhold til konkursloven § 60, jf. §§ 61, 62 og 66.

rss
g+