Fullmakt - Voldsoffererstatning - Fra søker til Kontoret for voldsoffererstatning, variant 1
Forhåndsvisning ikke tilgjengelig
Beskrivelse

Denne fullmakten benyttes når søker ønsker å gi Kontoret for voldsoffererstatning fullmakt til innhenting av dokumentasjon.
 

I Voldserstatningsloven § 1 finner du hvilke straffebestemmelser som kan gi grunnlag for erstatning fra staten til voldsutsatte.

 

rss
g+